สวนสนุก เพื่อ ชุมชน > แนะนำหนังสือ

Rebellion Time กบฏหน้าใสล็อกหัวใจไว้เคียงรัก

(1/1)

wipadakao:
Rebellion Time
กบฏหน้าใสล็อกหัวใจไว้เคียงรักแนะนำเรื่องแบบย่อๆ

Love teaches us how to laugh, cry, be happy and sad...
all at the same time.
ความรักสอนให้เราหัวเราะ ร้องไห้ มีความสุข และเศร้า...
ได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

( ภาคพิเศษของ Rebellion )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version