สวนสนุก เพื่อ ชุมชน > แนะนำหนังสือ

ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัฒน์ (ปกแข็ง)

(1/1)

wipadakao:
รวมประวัติศาสตร์โลก เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักแสวง การพัฒนาย่อมปรากฏติดตามมา จากยุคหินถึงโลกาภิวัฒน์ ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่น่าตะลึงงันเนื้อหาโดยสังเขป
    นี่คือหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของโลกในภาพกว้างแก่คุณผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลก เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายกรอบเขตการศึกษา โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ โลกในยุคโบราณ โลกตะวันตก โลกตะวันออก และก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ แบ่งตามห้วงเวลาและภูมิภาค ตามพัฒนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เห็นภาพและสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

สารบัญ
- บทนำ
- ภาคต้น : ก่อนก้าวพ้นความป่าเถื่อน
- ภาคสอง : อารยธรรมตะวันตก (โลกของคนผิวขาว)
- ภาคสาม : โลกและอารยธรรมตะวันออก (แผ่นดินอื่นของคนต่างสีผิว)
- ภาคสี่ : ก้าวสู่ยุคใหม่
- บทสรุป : โลกใต้การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version