ชุมชนคนรักการ์ตูน-เด็กหระรี

รอบบ้านผ่านเมืองสระุบุรี => ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ที่มีสาระ => ข้อความที่เริ่มโดย: kunte ที่ มกราคม 07, 2015, 05:18:17 PM

หัวข้อ: โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย หัวข้อ "มุมมองจากสายน้ำ”
เริ่มหัวข้อโดย: kunte ที่ มกราคม 07, 2015, 05:18:17 PM

          จังหวัดสระบุรี ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดและภาพถ่าย หัวข้อ "มุมมองจากสายน้ำ” ในมุมมองต่างของแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อสะท้อนถึงความสวยงามและ ความมีเอกลักษณ์ของลำน้ำป่าสักและลำน้ำสาขา โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 1. การประกวดภาพวาด ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ,
 2. การประกวดภาพวาด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ,
 3. การประกวดภาพถ่ายประเภทประชาชนทั่วไป
    ซึ่งรางวัลแต่ละประเภท มี 6 รางวัล ได้แก่
    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ,
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ,
    รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ,
    รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศ
   
        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ
     สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2557 หรือดาวน์โหลดใบสมัครฯ
 
    พร้อมรายละเอียดได้ทาง http://www.saraburi.go.th/
   หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย
   หัวข้อ "มุมมองจากสายน้ำ”
 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3621 1679 ในวันและเวลาราชการ
 -----------------------------------------------------
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / ข่าว