แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Jirasak2708

หน้า: [1] 2 3 ... 3144
1 
เครื่องผลิตแสง ยูวี(U.V)
เครื่องผลิตแสงยูวี ULTRAVIOLET (UV) 
เครื่องผลิตแสงยูวี หรือ เครื่องกรองน้ำยูวี สำหรับการกรองสำหรับการฆ่าเชื้อโรคโดยผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสง UVซึ่งการกรองแบบUVนั้นก็ขึ้นอยู่กับมาตราฐานของ อย.ในแต่ละเขตของพื้นที่น้ำนั้นด้วยเครื่องกรองUV สามรถใช้คู่กันได้กับทุกระบบ ตั้งแต่เครื่องกรองขนาดเล็กจนถึงเครื่องกรองขนาดใหญ่หรือเครื่องกรองที่ติดตั้งกันในโรงน้ำหรือโรงงาน[/url][/i]ใหญ่เช่น เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้านจำพวกสามท่อแสตนเลส+UV,5ขั้นตอน+UVหรือระบบ Reverse Osmosis เป็นต้นหากทราบวิธีการใช้และการบำรุงรักษาก็จะสามารถใช้ได้นานยิ่งขึ้น
เครื่องผลิตแสงยูวี หรือเครื่องกรองน้ำยูวี ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส เกรด 304 ถายในประกอบด้วยหลอดยูวีและหลอกควอตหรือหลอดแก้วสำหรับใส่หลอดยูวีเครื่องผลิตแสงยูวี


ราคาเครื่องผลิตแสงยูวี ULTRAVIOLET (UV)   
 
 
 
ULTRAVIOLET / UV
(วัตต์)
หลอดซิลเทีย,อควา,โมริตะ
หรือเทียบเท่า


ราคาส่ง 5 เครื่อง
(บาท/เครื่อง)


ราคาปลีก
(บาท/เครื่อง


ค่าจัดส่ง
ถึงสถานที่
(บาท/เครื่อง)

                            หมายเหตุ 
6 วัตต์


 
1,400


 
1,500


200

  
8 วัตต์


 
3,800


 
3,900


300

  
15 วัตต์


 
4,200


 
4,300


350

  
20 วัตต์


 
5,100


 
5,300


 
400

  
30 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว)


 
7,300


 
7,500


500

  
30 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว)


 
7,600


 
7,800


500

  
40 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว)


 
8,300


 
8,500


600

  
40 วัตต์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว)


 
8,600


 
8,800


600

  
120 วัตต์ (หลอด GE หรือเทียบเท่า)


 
23,000


 
23,500


*สอบถาม

  
160 วัตต์ (หลอด GE หรือเทียบเท่า)


 
28,000


 
28,500


*สอบถาม

  
คุณสมบัติเครื่องผลิตแสงกรอง UV
 
ULTRAVIOLET
(วัตต์)


 
ขนาด
กว้างxยาวxสูงxหนา
(มิลลิเมตร)


 
อัตราการ
กรอง
(ลิตร/ชม.)


 
สแตนเลส


 
PowerSupply


 
Cediment


 
ท่อน้ำเข้า-ออก
(นิ้ว)


 
ความดันที่ใช้งาน
(กก/ตร.ซม.)
 
6 W


 
62.5x300x150x1.2


 
100-150


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
1/2"


 
1-3
 
8 W


 
62.5x350x150x1.2


 
300-400


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
1/2"


 
1-3
 
15 W


 
100x500x200x1.2


 
600-1200


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
3/4


 
1-3
 
20 W


 
100x652x200x1.2


 
1000-1800


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
3/4" และ 1"


 
1-3
 
30 W


 
75x960x200x1.2


 
3000-4500


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
1"


 
1-3
 
30 W


 
100x960x200x1.2


 
3000-4500


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
1"


 
1-3
 
40 W


 
75x1260x200x1.2


 
6000-7500


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
1"


 
 
1-3
 
40 W


 
100x1260x200x1.2


 
6000-7500


 
304


 
220V.50Hz AC.


 
245 NM


 
1"


 
1-3
 
หลอดไฟพิเศษในการฆ่าเชื้อโรค
(UV. Germicidal Lamp for Dis-infection)
นายอุดม สิทธิการุณ
กรรมการบริหาร สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย, http://www.TIEA.net
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสาธิต เอ.วี.แอล.ซัพพลายส์จํากัด, savl@loxinfo.co.th
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลอดพิเศษต่างๆ
หลอดพิเศษต่างๆ ในที่นี้ หมายถึง หลอดไฟที่ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้เกิดแสงที่ตาคนปกติมองเห็น(Visible Light) แต่เป็นหลอด
ที่ให้ :

 • รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) หรือ ความร้อน
 • รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Radiation)
รังสีอินฟราเรด ( Infrared Radiation : IR )
รังสี I.R. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตาคนมองไม่เห็น แต่รับรู้ได้ในรูปของความร้อน การแผ่รังสีอินฟราเรด เป็นหนึ่งในสามวิธี
ของการเดินทางของความร้อน จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เราแบ่งแยกเป็น

 • IR คลื่นสั้น ความยาวคลื่นตั้งแต่ 780 - 1400 nm
 • IR คลื่นกลาง ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1400 - 3000 nm
 • IR คลื่นยาว ความยาวคลื่นตั้งแต่ 3000 - 10000 nm


 
ความยาวคลื่น(Wave length) มีหน่วยนับเป็น นาโนเมตร (1 Nano-Meter = 10-9 Meter) และมีค่าผกผันกลับของค่าความถี่(Frequency)
 
รังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet Radiation : UV )
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สั้น ช่วงต่อจากแสงสีม่วง(ระหว่างVisible Spectrum กับ X-ray) เป็นรังสีที่ตาคนมองไม่เห็น
และไม่สามารถรับรู้ได้อย่างคลื่นรังสีอินฟราเรด(IR) เราแบ่งเป็นสามประเภท ดังนี้

 • UV-A ช่วงความยาวคลื่น 315 - 380 nm เป็นรังสีUVที่ไม่ค่อยมีอันตรายมากนัก สามารถนํ ามาใช้เป็นประโยชน์ได้


หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมี, ฟิสิกส์

 • UV-B ช่วงความยาวคลื่น 280 - 315 nm มีผลต่อร่างกายและสิ่งของได้ ก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง(Sunburn or


Erythematic) และการอักเสบของตาดํ าได้ แต่มีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ รวมถึงการประยุกต์
ในงานอุตสาหกรรมเคมี

 • UV-C ช่วงความยาวคลื่น 100 - 280 nm เป็นรังสีที่มีอันตรายต่อร่างกายได้อย่างรุนแรง เช่น ผิวแดงไหม้เกรียม


(Erythema) หรือ เยื่อบุตาอักเสบ(Conjunctivitis) ซึ่งเราประยุกต์มาทํ าประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้
** รังสีUV ทุกชนิด ควรระวังไม่ควรให้ถูกผิวหนังหรือตา อย่างต่อเนื่อง **
 
ประโยชน์ของหลอดไฟอัลตราไวโอเลต( UV Lamps )

 • การเร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยแสง (Photochemical Process)


- การทํ าให้อยู่ตัวหรือแข็งตัวโดยวิธีโพลีเมอไรเซชั่น (Curing & Hardening by Polymerization)
ทํ าให้หมึก, สี, แล็คเกอร์ นั้นแห้งภายในระยะเวลาสั้นๆ จึงทํ าให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และมีต้นทุนถูกลง
ได้
- การทํ าเพลท (Plate)

 • การตรวจและวิเคราะห์ชิ้นงาน (Detection, Inspection and Analysis) เช่น


- การตรวจดูเส้นด้ายและความเรียบร้อยในการทอผ้า
- ตรวจผลิตภัณฑ์เคมี ว่าเป็นชนิดใด
- ตรวจหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะเชื้อราบางชนิดมองเห็นได้ชัดในรังสี UV
- ใช้วิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ
- ตรวจลายเซ็น, ตรวจธนบัตร, ตรวจบัตรเครดิต
- การออกแบบแสง (Decorative and Special Lighting Application) ให้เกิดความแปลกตา หรือสวยงาม
(Luminescence purposes)
- วิเคราะห์ลายนิ้วมือ หรือ การเคลือบพื้นผิววัตถุ

 • การฆ่าเชื้อโรค( Disinfection) ด้วยหลอดให้แสงUV-Cที่มีความยาวคลื่น253.7nm เราเรียกหลอดนี้ว่า UVGI
 • ล่อแมลง (Insect Trap) เช่น จับไปขาย, ทํ าลายทิ้ง, ล่อออกไป
 • รักษาโรคผิวหนัง
 • การถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว


การใช้หลอดอัลตราไวโอเลต ในการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection by UVGI Lamp - Ultra-violet Germicidal
Irradiation)
 
 
   
 

ขอบคุณบทความจาก : https://www.teewatertech.com/manage/inventory/product/33

Tags : เครื่องผลิตแสง,โรงงาน

2
เคส Huawei เป็นเคสที่มีมากมายแบบมีลักษณะสะดุดตาด้านการวางแบบ เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรุ่น ใช้สำหรับเป็นวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งโทรศัพท์ให้มีความสวยหรูดูดี เป็นประโยชน์ต่อตัวเครื่องโดยตรงใช้คุ้มครองรอยขูดขีดรวมทั้งช่วยลดการกระแทกได้ในเรื่องที่ทำตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ เรื่องของสีสันมีหลากหลายล้วนถูกใจทุกกลุ่มผู้ใช้ ตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งผู้ใหญ่ ถ้าต้องการที่จะซื้อเคสแบรนด์นี้ก็สามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายตามร้านค้าขายโทรศัพท์ทั่วไปหรือจะสั่งซื้อจากทางอินเตอร์เน็ตก็สะดวกและง่ายอย่างยิ่งดี

3รายละเอียดสินค้า


เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว (ขนแปรง)เครื่องล้างถังภายนอก 1 หัว ขนาด 20 ลิตร

คุณสมบัติ

 • ทำด้วยสแตนเลส 304
 • ขนาด 60 x 85 x 77 cm.
 • ความเร็ว 3 ถัง/นาที โดยเฉลี่ย
 • มอเตอร์ 1/4 แรงม้า             
 • การใช้งานระบบ Manual


วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง


+ ดูเพิ่ม

 


 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ผลิดน้ำดื่ม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://water-filtration-system.lnwshop.com/manage/inventory/product/24/

Tags : เครื่องล้างถังภายนอก,ผลิดน้ำดื่ม,โรงงานผลิดน้ำดื่ม

4
น้ำยาแอนตี้สเกล 
น้ำยาแอนตี้สเกล ANTISCALE
- สำหรับลดการตกตะกรัน ก่อนเข้าไส้กรอง MEMBRANE RO.
- อัตราบรรจุ 20 ลิตร/ถัง
ราคา 2,900 บาท/แกลลอน

 
วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง


+ ดูเพิ่ม

 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โรงงานผลิดน้ำดื่ม

ที่มา : http://pure-water-filter.lnwshop.com/manage/inventory/product/50/

Tags : สารกรองแอนทราไซท์,ผลิดน้ำดื่ม,โรงงานผลิดน้ำดื่ม

5

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ครีมDHERB สูตรเข้มข้นพิเศษใน 1 เดียว
#บำรุงเช้า
"ครีมกันแดด SUNSCREEN"
 "ออร่า ไวท์ไนท์ ครีม AURA WHITE DAY CREAM"
#ก่อนนอน
"ครีมสาหร่าย AURA SEAWEED CREAM"
"ออร่า ไวท์ไนท์ ครีม  AURA WHITE NIGHT CREAM"
- ช่วยฟื้นฟูพร้อมปรับสภาพสีผิว
- อุดมด้วยคุณค่าของโปรตีนถั่วเหลือง อาร์บูติน เรตินอลจากธรรมชาติ
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
- พร้อมยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน ช่วยให้ผิวขาวเนียนใส ผลัดเซลล์ผิวหมองคล้ำ ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม และสมานสีผิวจากการถูกทำร้ายของแสง UV
- พร้อมเสริมการทำงานของคอลลาเจนและอิลาสติน ช่วยกระชับผิวให้เนียนเด้ง กระจ่างใสจนคุณสังเกตได้
- ลดการเกิดสิว ฝ้ ากระ ริ้วรอย ความหมองคล้ำ รอยดำรอยแดง และผิวแพ้ง่าย
 กระปุกละ 250 บาท  ปริมาณ 10 กรัม
 สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?LINE :  https://goo.gl/P598GH
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.facebook.com/dherbthailand
www.dherbthailand.com

????????????????
 ? ?คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..?
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
????????????????
เซรั่มแอปเปิ้ล ออแกนิค ดีไหม
เซรั่มแอปเปิ้ล pantip
เซรั่มแอปเปิ้ล dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ลออแกนิค
เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์
เซรั่มแอปเปิ้ล ออแกนิค dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ลออแกนิค dream skin
เซรั่มแอปเปิ้ล ทาตัว
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล pantip
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล ราคา
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล รีวิว
เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ ดีเฮิร์บ
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล คอลลาเจน
เซรั่มแอปเปิ้ลเขียว
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล pantip
สบู่ ส เต็ม เซลล์ แอ ป เปิ้ ล
สเต็มเซลล์ แอปเปิ้ล คอลลาเจน
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเขียว
ครีมสเต็มเซลล์แอปเปิ้ล ราคา
เซรั่มสเต็มเซลล์แอ๊ปเปิ้ล
สบู่สเต็มเซลล์แอปเปิ้ล
ครีมแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ alina
สเต็มเซลล์แอปเปิ้ลเขียวผสมคอลลาเจนไนท์ครีม
เซรั่มปลาดาว pantip
เซรั่มปลาดาว พันทิป
เซรั่มปลาดาวดีไหม
เซรั่มปลาดาวของปลอม
เซรั่มว่านปลาดาว ขายส่ง
เซรั่มปลาดาวราคา
เซรั่มปลาดาวสีชมพู
ตัวแทน จำหน่าย เซ รั่ ม ว่า น ปลาดาว
เซรั่มน้ำดอกไม้ pantip
เซรั่มน้ำดอกไม้ราคา
เจลน้ำดอกไม้ สรรพคุณ
รีวิว เจลน้ำดอกไม้ pantip
เจลน้ำดอกไม้ ของปลอม
รีวิวเจลน้ำดอกไม้ พันทิป
เจลน้ำดอกไม้ ใครเคยใช้บ้าง
เจลน้ำดอกไม้ ดีจริงไหม

#DHerb_P

6
Email ธุรกิจ เป็นการใช้ Email ธุรกิจในนามบริษัทเพื่อติดต่อกับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้แบรนด์ของท่านดูน่าเชื่อถือ อีกทั้ง Email ธุรกิจยังเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น
ฟรี Email เป็นการให้บริการฟรี Email จากผู้ให้บริการ Hotmail, Gmail หรือ Yahoo สำหรับการทำธุรกิจอาจทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งฟรีอีเมลนั้นยังไม่ปลอดภัยสำหรับการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าคนสำคัญของคุณอีกด้วย จึงควรหันมาใช้ อีเมล์ บริษัท แทนจะดูเป็นมืออาชีพมากกว่า
ความแตกต่างระว่าง Email ธุรกิจ กับ ฟรี Email
.

.
1. Email ธุรกิจ สามารถกำหนดชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
หากคุณใช้ Email ธุรกิจ คุณจะสามารถกำหนดชื่อโดเมนอีเมลของคุณได้ เช่น name@mailmaster.co.th ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้ง Email ธุรกิจ ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณ แต่ถ้าคุณใช้ ฟรี Email ชื่ออีเมลที่ส่งออกไปจะมาจากผู้ให้บริการ ฟรี Email ต่าง ๆ เช่น Hotmail, Gmail หรือ Yahoo ซึ่งอีเมลลักษณะนี้เป็นอีเมลที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้ แต่หากคุณเปลี่ยนมาใช้ Email ธุรกิจ8 ชื่อของคุณจะโดดเด่นไม่ซ้ำใครๆแน่นอน
2. Email ธุรกิจ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
เมื่อคุณใช้ Email ธุรกิจ ผู้ให้บริการสามารถรับประกันได้ว่าระบบจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะไม่เกิดเหตุขัดข้อง แต่ถ้าคุณใช้ ฟรี Email ที่ไม่มีการรับประกันในจุดนี้ ก็อาจเกิดปัญหาในการใช้งานอีเมลได้
3. Email ธุรกิจ สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้สูงสุดกว่า 70 เท่า
สำหรับฟรี Email ส่วนใหญ่แล้วจะมีพื้นที่ในการจัดเก็บอีเมลที่จำกัด อย่างเช่น Gmail จะมีพื้นที่ให้เพียง 15 GB แต่ถ้าคุณใช้ Email ธุรกิจ คุณจะได้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 1 TB สำหรับบางธุรกิจที่ใช้เกี่ยวกับงานเอกสารทั่วไปอาจจะไม่ประสบกับปัญหาประเภทนี้ แต่ในปัจจุบันเราใช้วีดีโอในการสื่อสารและการทำงานกันมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
4. Email ธุรกิจ มีบริการให้คำปรึกษาตลอดเวลา
นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ หากคุณใช้ อีเมล์ บริษัท คุณไม่ต้องกังวล เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานอีเมล เพราะจะมีคนคอยให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆให้คุณได้ตลอดเวลา แต่ถ้าหากคุณใช้ฟรี Email คุณจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้อีเมลเพื่อติดต่อธุรกิจ
5. Email ธุรกิจ ไม่มีโฆษณาคอยกวนใจ
ฟรี Email มักจะมีโฆษณามากมาย ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยอาจถูกแทรกแซงจากบุคคลที่สามได้ ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการ Email ธุรกิจ16
6. Email ธุรกิจ มี admin คอยดูแลและตรวจสอบข้อมูลได้
หากคุณใช้ Email ธุรกิจ คุณจะมีระบบควบคุมข้อมูลของบริษัท มี admin คอยดูแล สามารถ monitor การรับ-ส่งอีเมลของพนักงานได้ ว่าส่งข้อมูลอะไรของบริษัทออกไปภายนอกบ้าง หากเกิดปัญหาก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
7. ฟรี Email เสี่ยงที่อีเมลของคุณที่ถูกส่งไปให้ลูกค้า อาจถูกระบบโยนให้เป็นสแปม
ตัวกรองสแปมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะตรวจจับชื่อบัญชีที่มาจากฟรีอีเมลอย่าง Gmail, Yahoo หรือ Hotmail นั่นก็เป็นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนักส่งสแปมจะใช้ชื่อบัญชีที่เป็นฟรีอีเมลนั่นเอง ซึ่งเป็นวีธีที่ง่ายและไม่เสียเงินสักบาทเดียว ดังนั้นข้อมูลสำคัญที่ทางบริษัทส่งให้ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน ก็มีโอกาสกลายเป็นสแปมไปโดยปริยายได้เหมือนกัน แต่ถ้าคุณใช้ Email ธุรกิจ จะไม่มีปัญหาเหล่านี้เลย
8. ฟรี Email เสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลได้ง่าย
เหล่าแฮ็คเกอร์นั้นชื่นชอบฟรี Email อย่างมาก ยิ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง Gmail, Hotmail, Yahoo ก็ยิ่งถูกเพ่งเล็งได้ง่ายขึ้น ซึ่งจากข้อมูลสถิติเมื่อปี 2015 มีจำนวนบัญชีที่ถูกโจรกรรมทางข้อมูลสูงถึง 272.3 ล้านชื่อผู้ใช้ โดยการแฮ็คครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2015 แล้ว ซึ่งข้อมูลที่หลุดออกไปประกอบด้วยชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ค่าแฮชของรหัสผ่าน และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆของผู้ใช้งาน แต่ถ้าคุณใช้บริการ อีเมล์ บริษัท คุณสามารถวางใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณจะมีระบบป้องกันและมีผู้ดูแลข้อมูลให้กับคุณ
9.ใช้ฟรี Email ติดต่อธุรกิจ ดูไม่เป็นมืออาชีพ
หากคุณติดต่อธุรกิจกับลูกค้าโดยใช้ฟรี Email ลูกค้าอาจมองว่าบริษัทของคุณ
- มีงบไม่พอในการสร้าง Email ธุรกิจ หรือสร้างเว็บไซต์ที่มีความเป็นมืออาชีพได้
- การส่งอีเมลแต่ละครั้ง ดูเหมือนมาจากอีเมลส่วนตัวมากกว่าอีเมลติดต่อธุรกิจ
- บริษัทของคุณมีการจัดการ หรือมีความเป็นมืออาชีพไม่เพียงพอในการจดชื่อโดเมนบริษัท
- บริษัทของคุณไม่สนใจเรื่องความปลอดภัย
แต่ถ้าคุณใช้ Email ธุรกิจ ติดต่อธุรกิจกับลูกค้า นอกจากภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของคุณอีกด้วย
.
สนใจบริการ อีเมล์ บริษัท ติดต่อได้ที่นี่
Website อีเมล์ บริษัท https://www.mailmaster.co.th

Tags : อีเมล์ บริษัท

7
แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2824

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
รวบรวมและจัดทำโดย : นพดล มนตรี
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 108 หน้า
ขนาด 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
9786162371165


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
รู้ยัง สินค้าเราดียังไง?
#เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์
จากสูตรเข้มข้น อ่อนโยน ปลอดภัย มีอย.
ช่วยกระชับรูขุมขน ฝ้า กระ ชุ่มชื่น เร่งผลัดเซลผิวเติมน้ำแก่ผิว
#หยุดเถอะ! หยุดใช้สินค้าตามกระแสที่ไม่เหมาะกับผิวหน้าของคุณ
แรกๆอาจจะใส ขาว แต่อาจไม่ถึงเดือนหน้ากลับแห้งลงๆ
 แล้วฝ้ากระ ก็มาบุกซ้ำหนักกว่าเดิม จะเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลาไม่คุ้มเลยนะจ๊ะ
แค่ลองเปิดใจแล้วจะรุ้ว่ามันดีกว่าที่คิด สวยจบในขวดเดียว!!!

 สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นี่
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.facebook.com/dherbthailand
www.dherbthailand.com


????????????????
 ? ?คลังสินค้าแบรนด์ดีเฮิร์บ
      #dherb เปิดรับสมัครตัวแทน
      สนใจแอดไลน์มาค่ะคลิ๊ก..?
Tel    : 0863379496
Link : http://line.me/ti/p/ISrbsMtnFn
Line : @dherb , dherb1, dherb2
      www.dherbthailand.com       บริษัทส่งเรทเดียวกันทั่วประเทศ
????????????????


9
วอลล์เทรด ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย บจก.พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต พลาสติกอ่อนคุณภาพสูงผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนเรซินคุณภาพสูงทำให้มีความเหนียวสูงและยืดหยุ่นได้ดี ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ทนทานต่อสารเคมีจำพวก กรด ด่างใช้รองพื้นก่อนเทคอนกรีตป้องกันน้ำปูนไหลซึมลงในดินก่อนการแข็งตัวของคอนกรีตและป้องกันความชื้นความเค็มจากพื้นดินใช้หุ้มเสาคอนกรีตหลังการแกะแบบออก ทำผ้าม่าน และทำ CEILING เล้าไก่
สนใจติดต่อสอบถาม 096-861-6424 062-565-2466

11


รหัสสินค้า : T1702


[color=#000000; font-size: medium]สารกรองแมงกานิส[/color]


สถานะสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง


ราคา ฿1,100.00


ราคาพิเศษ ฿1,000.00  หยิบใส่ตะกร้า
สารกรองน้ำแมงกานีส WCT
  บรรจุ 25 ลิตร  ราคา  700 บาท
  + สารกรองน้ำแมงกานีสกรีนแซนด์, Manganese Green Sand
  บรรจุ 25 ลิตร  ราคา  1,000 บาท
 + สารกรองน้ำแมงกานีสซีโอไสส์ เมตตร้า Zeolite METRA
 - สารกรองแมงกานีสซีโอไสส์ เมตตร้า บรรจุ 25 ลิตร/กระสอบ
 ราคา 1,250 บาท  (สินค้าคุณภาพดีขายดี)
 
 + สารกรองน้ำแมงกานีสซีโอไสส์ WG
 - สารกรองแมงกานีสซีโอไสส์ WG บรรจุ 25 ลิตร/กระสอบ
ราคา 1,250 บาท
 ตัวสารกรองชนิดซีโอไลต์แมงกานีสสารกรองชนิดพิเศษที่ออกแบมาเพื่อน้ำบาดาลโดยเฉพาะ
 มีความสามารถกรองสนิมเหล็กทีมีลักษณะแดงและเหลืองได้อย่างดีเยี่ยมน้ำที่ออกมาจะไร้สนิมเหลืองและแดงการทำความสะอาดตัวเครื่องก็เพียงแต่ทำการ Backwash ด้วยปรับวาล์วไปตามตำแหน่งการใช้งาน สารกรองก็มีสภาพพร้อมกรองได้ต่อไป
 การต่อการใช้งานเพียงแต่ต่อท่อน้ำเข้าท่อน้ำออกให้น้ำผ่านเครื่องก็ใช้การได้อย่างสมบูรณ์แบบทำจากเม็ดทรายเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์ (MnO2) มีคุณสมบัติสามารถขจัดสนิมน้ำธาตุเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว กำมะถันสังกะสี ออกจากน้ำได้ลดหลั่นกันไป การบำรุงรักษาโดยใช้ด่างทับทิม (Potassium Permanganate, KMnO4) ปริมาณการใช้ควรใช้ 1 ช้อนชาต่อสารกรอง 50 ลิตร ปัจจุบันมีสารกรองแมงกานีสซีโอไลท์ที่พัฒนาขึ้น สามารถล้างและคืนคุณสมบัติได้โดยใช้น้ำสะอาด ทำให้สะดวกแก่การใช้มากขึ้นManganese Green sand คุณสมบัติเด่น ในการกำจัดเหล็กและ แมงกานีสได้ดีทนต่อการเสียดสี และการสึกกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานนานเป็นสารกรองที่ผลิตจากทรายธรรมชาติคัดขนาด ที่ถูกเคลือบด้วยสาร Manganese Oxide ที่มีคุณสมบัติ Oxidationสารเหล็กที่ปะปนอยู่ในน้ำให้เปลี่ยนรูปเป็นสนิมเหล็ก เพื่อถูกกรองออกจากน้ำอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปสารกรองมีสีน้ำตาล ใช้ด่างทับทิมเป็นสารฟื้นฟูสภาพ
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โรงงานผลิดน้ำดื่ม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.teewatertech.com/manage/inventory/product/40

Tags : สารกรองแมงกานีส

12


www.jkcrownfinancial.com

บริการ เงินกู้ สำหรับผู้ประกอบการ (นอกระบบ) คลิ๊กลิงค์

คุณสมบัติ ผู้กู้
ต้องเป็นผู้ประกอบการ มีกิจการ พร้อมให้ตรวจสอบ
รับ เงื่อนไข จ่ายคืนเป็น รายวันได้

จะใช้บริการ
พิมพ์ข้อมูล ส่งมาทางไลน์
ที่  line id "@gmk4315f"
ต้องมี @ นำหน้าด้วย
(เวลาพิมพ์ข้อมูล ให้พิมพ์มาเป็นชุดเดียวกัน
อย่าเว้นช่วง เว้นช่วงมาผมให้ทำใหม่ นะคัฟ ผมต้องก๊อปส่งข่อมูลไปให้หน้างาน)

ข้อมูลที่ต้อง ส่ง
พิมพ์
- ชื่อจิง นามสกุล
- เบอร์โทร (ตรวจสอบให้ดี ว่าพิมพ์ผิดมั้ย)
- ที่อยู่ บ้าน
- ที่อยู่ ร้าน/ ออฟฟิส /โรงงาน
- ประเภท ธุรกิจ ที่ทำ
- วงเงินที่ต้องการ
ภาพถ่าย ทีต้องแนบส่ง ด้วย
- หนังสือรับรอง นิติบุคคล ประเภทนั้นๆ
- บัตรประชาชน
- ภาพ ด้านหน้า ด้านใน บ้าน
- ภาพ ด้านหน้า ด้านใน ร้าน/ออฟฟิศ/โรงงาน
ต้องส่ง ข้อมูลให้ครบ นะคัฟ ไม่ครบ ไม่ลงตรวจ นะ
จักกฤช มงกุฏการเงิน
0919911552
line id . "@gmk4315f"
www.jkcrownfinancial.com

กดลิงค์ keyword ด่านล่าง เพื่อ เข้าสู่ backlink รายละเอียดบริการที่คุณมองหา

แหล่งเงินทุน# เงินทุน # เงินกู้# กู้เงิน# เงินกู้นอกระบบ# เงินกู้เจ้าของกิจการ# เงินกู้เจ้าของธุรกิจ# เงินกู้ผู้ประกอบการ#เงินด่วน# เงินหมุน#
เงินกู้รายวัน# เงินกู้รายเดือน# เงินกู้พนักงาน# สินเชื่อเงินสด#
สินเชื่อส่วนบุคคล# ยื่นสินเชื่อ# รูดบัตรเครดิต#เดินบัญชีย้อนหลัง#
ทำสเตทเม้น statementย้อนหลัง# ทำทะเบียนพาณิชย์ย้อนหลัง# เงินโชว์บัญชี#
เงินนอนบัญชี# ขอวีซ่า #แลกเช็ค# จำนำรถ# จำนำมอเตอร์ไซด์# ดาว์นรถแลกเงิน# จำนำรถติดไฟแนนท์# รถแลกเงิน #เงินกู้โครงการ

13
บัตรคีย์การ์ด บัตรคีย์การ์ดอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้มากที่สุดในขณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้เป็นบัตรพนักงาน เนื่องจากมีความสะดวกสบายในเรื่องของการพกพา
แถมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยจดบันทึกในเรื่องของพฤติกรรมของพนักงานในการเข้าออกงานที่มีความแม่นย่ำและไม่เกิดการคลาดเคลื่อน
สำหรับใครที่กำลังมองหาคีย์การ์ดที่จะนำไปใช้กับบริษัท ตลาดการ์ด หรือกับทางหน่วยงานของตัวเองก็สามารถติดต่อสอบถามมายังทางจำกัด
เรายินดีที่จะให้คำแนะนำและคำปรึกษา  โทร 081-374-5428  โทร 06-1424-4451


14
ประโยชน์ของครีมกันแดด
      ช่วยปกป้องการทำลายเซลล์ผิวหนัง จากรังสีอุลตร้าไวโอเลตในแสงแดด ซึ่งเป็นต้นเหตุของมะเร็งผิวหนัง และยังทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ในคนเอเชียโอกาสที่จะเกิดมะเร็วผิวหนังมีไม่มากนัก ดังนั้นการใช้ครีมกันแดด จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การเกิดจุดด่างดำบนผิวหนังมากกว่า


ประเภทของครีมกันแดด

ครีมกันแดดมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้คือ
      1. Chemical Sunscreen
      เป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมี ทำหน้าที่ปกป้องแสงแดด โดยการดูดซับรังสีแสงแดดเข้าไว้ในผิว ซึ่งหลังจากโดนแดดสักพัก สารเคมีเหล่านี้ก็เสื่อมสภาพ นั่นคือสาเหตุที่เราจึงต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมง การเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงๆ ซึ่งมีส่วนผสมของสารเคมีปริมาณมาก อาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังโดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่าย
      2. Physical Sunscreen
      เป็นครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสาร ที่สามารถสะท้อนรังสี UVA และ UVB ออกไปจากผิวหนัง ซึ่งสารในกลุ่มนี้จะมีผลระคายเคืองต่อผิวหนัง น้อยกว่าสารในกลุ่มแรก แต่มีข้อด้อยคือ ครีมกันแดดประเภทนี้ไม่สามารถให้ SPF ที่สูงๆ ได้ และเมื่อทาบนผิวหนังแล้ว หน้าจะดูขาวมาก เนื่องจากสารจะเคลือบบนผิวหนังชั้นบน เพื่อรอแสงกระทบ จึงมีการดูดซึมสู่ผิวน้อย
      3. แบบผสม Chemical-Physical Sunscreen
     เป็นการเสริมข้อดี ลดข้อด้อยในแต่ละส่วน นั่นคือ ลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง จากสารประเภทสารเคมี และลดความขาวเมื่อทาครีม และเสริมประสิทธิภาพ ในการป้องกันแสงแดดร่วมกัน#โลชั่นบลูสาหร่าย #โลชั่นน้ำหอม #โลชั่นผิวขาว #โลชั่นยอดฮอต #โลชั่นขายดี #ดีเฮิร์บ #ขายแล้วรวย #โลชั่นดีเฮิร์บ #ครีมลดสิว #ครีมสาหร่าย #ครีมหน้าใส #เซรั่มแอปเปิ้ล #เซรั่มดีเฮิร์บ #เซรั่มหน้าใส
#ครีมกันแดด
#ครีมผิวขาว #ครีมบำรุงผิว

สอบถามรายละเอียดลิก


15
รายละเอียดสินค้า
 
                             เครื่องล้างขวด 12-20-24 หัว

เป็น ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มชึ่งเป็นการ นำเครื่องล้างขวดไปใช้ในการล้างขวดที่มาจากโรงงานผลิตขวด ก่อนบรรจุน้ำนำมาล้างก่อนเพื่อความสะอาดภายในของขวด  เครื่องล้างขวดสามารถใช้น้ำมาล้างขวดที่มีขนาดตั้งแต่ 350-1500 cc (รับสั่งทำเครื่องล้างขวดตามขนาดของขวดตั้งแต่ 350-1500 )สถานที่ติดตั้งเครื่องล้างขวดในโรงผลิตน้ำดื่มหรือโรงงานที่ต้องการใช้เครื่องล้างขวดชนิดดังกล่าวนี้ ติดตั้งตามความเหมาะสมในสถานที่ของท่านได้
                เครื่องล้างขวด 12-20-24 หัวบรรจุ สามารถใช้กับสถานที่ผลิตน้ำผลไม้เช่น น้ำส้มหรือชนิดอื่นได้เช่นกัน
เครื่องล้างขวดภายใน12-20- 24 หัวบรรจุ
1) เครื่องล้างขวด กลั้วขวดภายใน ขนาดขวดตั้งแต่ 350 - 1500 CC.
          1.1) คุณสมบัติ
          - เครื่องล้างขวด - กลั้วขวดภาย ใน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายในของขวดบรรจุ โดยไม่ต้องใช้คนขัดถู หรือฉีดน้ำแรงๆเพื่อทำความสะอาด ใช้งานง่าย ,ประหยัดเวลา, ประหยัดแรงในการทำความสะอาด
          1.2) ลักษณะการทำงาน
          - เครื่องล้างขวด กลั้วขวดภายในขนาดขวดตั้งแต่ 350 - 900 CC.  เพียง เปิดสวิทย์ น้ำที่หัวฉีดทั้ง 20 หัวจะทำงาน โดยวางขวดลงในบล็อกแล้วคว่ำให้พอดีกับหัวล้าง  เพียงแค่นี้เครื่องจะทำความสะอาดฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกให้หลุดออกอย่างง่ายดาย
 
เครื่องล้างขวด ภายใน24 หัวล้าง (มีมอเตอร์)
ผลิตภัณฑ์        TEEWATER                       
วัสดุ             ทำด้วยสแตนเลส 304
 ชนิด             20 หัวล้าง
 ขนาด            กว้าง 55 เซ็นติเมตร x ยาว 65    เซ็นติเมตร x สูง 70 เซนติเมตร
 มอเตอร์          0.5 แรงม้า  220 โวลท์
อุปกรณ์           ท่อน้ำเข้า PVC
การใช้งาน        ระบบ Manual

*ขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ

  ฝ่ายขาย   088-941-7826 
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00-18:00 )
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ผลิดน้ำดื่ม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://ater-filter-walmart.lnwshop.com/manage/inventory/product/50/

Tags : เครื่องล้างขวดน้ำดื่ม,โรงงานผลิดน้ำดื่ม

หน้า: [1] 2 3 ... 3144