แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - suChompunuch

หน้า: [1] 2 3 ... 3248
1
ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2404

ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 529 หน้า
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบความลับของทางราชการ
แนวข้อสอบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวข้อสอบเทศบาล
แนวข้อสอบสภาตำบลและอบต.
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา
แนวข้อสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
แนวข้อสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบหลักการเขียนหนังสือราชการ
แนวข้อสอบระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557
 
ราคา 259 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
1.เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
3.นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1000 ข้อ พร้อม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
รีสอร์ทจังหวัดบุรีรัมย์ รีสอร์ทที่ อ.นางรอง บุรีรัมย์รีสอร์ท รีสอร์ทในบุรีรัมย์ รีสอร์ทในอำเภอนางรอง Buriram Resort โรงแรมพนมรุ้งปุรี รีสอร์ทใกล้เมืองต่ำ นางรอง hotels nangrong
 

 
รีสอร์ทในบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ รีสอร์ท รีสอร์ทอ.นางรอง รีสอร์ทในบุรีรัมย์ รีสอร์ทในจังหวัดบุรีรัมย์ Buriram Resort รีสอร์ท นางรอง บุรีรัมย์โรงแรมพนมรุ้งปุรี รีสอร์ทใกล้ปราสาทเมืองต่ำนางรอง รีสอร์ท บุรีรัมย์

Buriram resort รีสอร์ทในบุรีรัมย์ รีสอร์ทอ.นางรองบุรีรัมย์ รีสอร์ท Buriram Resort โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง รีสอร์ท บุรีรัมย์ รีสอร์ทที่บุรีรัมย์ Buriram Resorts รีสอร์ทที่ บุรีรัมย์ @ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักในบุรีรัมย์ ที่ รีสอร์ทใกล้เขาพนมรุ้งโรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติคโฮเตลแอนด์รีสอร์ทเปิดใหม่สไตล์ขอม ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร : 044-632222 แฟกซ์ : 044-633800 รีสอร์ทใกล้เขาพนมรุ้งใกล้ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ จองรีสอร์ทบุรีรัมย์ โรงแรมรีสอร์ทในบุรีรัมย์ - เราเทียบราคาให้ เร็ว ง่าย ฟรี รีสอร์ทเปิดใหม่ บุรีรัมย์ รีสอร์ตเปิดใหม่ บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ รีสอร์ท รีสอร์ทที่บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ รีสอร์ท รีสอร์ท บุรีรัมย์รีสอร์ทในบุรีรัมย์ Buriram Resort รีสอร์ท อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง รีสอร์ท บุรีรัมย์ รีสอร์ทที่บุรีรัมย์ Buriram Resorts @ @ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักในบุรีรัมย์ ที่ โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติคโฮเตลแอนด์รีสอร์ทเปิดใหม่สไตล์ขอม  ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร : 044-632222 แฟกซ์ : 044-633800 รีสอร์ทที่ อำเภอนางรองใกล้ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ บุรีรัมย์ รีสอร์ท รีสอร์ทในบุรีรัมย์ รีสอร์ทใกล้ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง Buriram Resort โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง รีสอร์ท บุรีรัมย์ รีสอร์ท นางรอง จ.บุรีรัมย์รีสอร์ทที่บุรีรัมย์ Buriram Resorts โรงแรม นางรอง ที่พัก โรงแรม นางรอง นางรอง ห้องพัก อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | Hotel, Resort, Accommodation, Room in Nangrong, Buriram. @ "โรงแรมพนมรุ้งปุรี" โทร. 044-632222 "โรงแรมพนมรุ้งปุรี" โรงแรมนางรองดีไซน์โฮเทลสไตล์ขอม ใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ( Nangrong Khmer Design Hotel, Nangrong, Buriram THAILAND) ติดตามข่าว รีสอร์ทในบุรีรัมย์ โรงแรมนางรองใกล้สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ (งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง), ปราสาทหินเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย, สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดี้ยม อ.เมืองบุรีรัมย์ (สนามของทีมฟุตบอล "บุรีรัมย์ยูไนเต็ด" , Buriram United Football Club) และสนามแข่งรถ "บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต" (Buriram United International Circuit) หรือ ติดต่อ ห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ที่พักนางรอง จ.บุรีรัมย์ ในราคาถูก (nangrong Budget hotels and Resorts, Buriram) ใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ "โรงแรมนางรอง" สะดวก ห้องพักสะอาด ที่พักปลอดภัย ใกล้ 7-11 (http://www.nangronghotel.com/) รีสอร์ทที่ อำเภอนางรอง โทร. 044-631014

รีสอร์ทจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ รีสอร์ทนางรองรีสอร์ท รีสอร์ทในบุรีรัมย์ Buriram Resort โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง รีสอร์ท บุรีรัมย์ รีสอร์ทที่บุรีรัมย์ Buriram Resorts @ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักในบุรีรัมย์ ที่ รีสอร์ทใน จ.บุรีรัมย์ โรงแรมพนมรุ้งปุรี บูติคโฮเตลแอนด์รีสอร์ทเปิดใหม่สไตล์ขอม  ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร : 044-632222 แฟกซ์ : 044-633800 ใกล้ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ ติดต่อจองจองบุรีรัมย์ รีสอร์ท รีสอร์ทในบุรีรัมย์ Buriram Resort รีสอร์ทที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง รีสอร์ท บุรีรัมย์ รีสอร์ท นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์รีสอร์ทที่บุรีรัมย์ Buriram Resorts ที่พัก รีสอร์ท อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใกล้ปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ @ โรงแรมพนมรุ้งปุรี (ที่พักบูติค จ.บุรีรัมย์, Phanomrungpuri Boutique Hotel & resort in nangrong, Buriram) ได้ที่
โรงแรมพนมรุ้งปุรี (บูติคโฮเทลสไตล์ปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำศิลปะแบบขอม) รีสอร์ทในอำเภอนางรอง ที่พักรีสอร์ทในสไตล์ปราสาทหินพนมรุ้ง เรียบ หรู อยู่สบายใกล้ชิดธรรมชาติ


คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : รีสอร์ทอำเภอนางรอง

Tags : รีสอร์ท อ.นางรอง,รีสอร์ทใน อ.นางรอง,รีสอร์ทที่นางรอง

3
บัตรคีย์การ์ด Rfid Proximity Mifare
 โทร 0810374-5428 idline : noituenjai
 https://www.facebook.com/taladkeycard/
 http://www.taradcard.com/
 https://youtu.be/9Pq-9YJuHBc
 http://membercard1.blogspot.com/
 http://membercard1.blogspot.com/2016/01/blog-post_11.html รับผลิตและจำหน่ายบัตรสมาชิกบัตรพลาสติก บัตรพีวีซี บัตรวีไอพี VIP Card
บัตรจอดรถ Parking Card บัตร Mifare บัตรโรงแรม บัตร Staff บัตรงาน
Exhibitor บัตรของขวัญ,บัตรส่วนลด Gift Voucher
 บัตรบาร์โค๊ด บัตร ส่วนลด Discount Card บัตร Poximity บัตรคอนเสิร์ต Concert ticket
บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรชมรมex-key บัตรเข้า-ออก Visitor
บัตรผ่านเข้าออกคอนโด หมู่บ้าน ที่จอดรถ
 บัตรประจําตัว ID Card บัตรโรงพยาบาล , บัตรผู้ป่วย บัตรส่วนลดร้านอาหาร, สถานบันเทิง
บัตรสโมสรฟุตบอล บัตรศูนย์บริการฟิสเนส & คลับ fitness & Sport
Club บัตรปฏิทิน Calendar Card บัตรขนาดพิเศษ สั่งทำทุกรูปแบบ
บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรแท็คกระเป๋า Tag Card บัตรศูนย์อาหาร บัตรรับประกัน
Warranty Card บัตรที่ระลึก Gift Card บัตรพวงกุญแจ ขนาดเล็ก บัตรอื่นๆ
ตามแบบที่ต้องการด้วยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท สกรีนยูวี ดิจิตอลออนดีมานด์

4
เซรั่มแอปเปิ้ลเขียว

#เซรั่มดูแลผิวหน้า
#เซรั่มรักษาสิว
#เซรั่มรักษาฝ้า
เว็บไซต์ : www.dherbthailand.com
facebook : @dherbthailand (มี@) พิมพ์ในช่องค้นหา
LINE : @dherb (มี@)
   : @dherbthailand(มี@)
หรือคลิกลิ้ง URL : https://line.me/R/ti/p/%40dherbthailand
Youtube : @dherbthailand (มี@)??แหล่งเอาลายน้ำ : www.dherbthailand.com/icon?   www.dherbthailand.com/


5
[url=http://water-filtration-system.lnwshop.com/manage/inventory/product/23/]เครื่องล้างถังภายใน[/i] 2 หัว (ฉีดเรซิ่น)[/url][/b]เครื่องล้างถังภายใน 2 หัว ขนาด 20 ลิตร


คุณสมบัติ
เครื่องล้างถังน้ำ 2 หัว,เครื่องล้างขวดน้ำขนาด 20 ลิตร

 • ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส 304
 • หัวฉีดน้ำเปล่า 1 หัว หัวฉีดล้างเรซิ่น 1 หัว
 • ควบคุมการล้างกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้แป้นเท้าเหยียบพร้อมไฟแดงแสดงการทำงาน
 • หัวฉีดล้างทำจากสแตนเลส             
 • ท่อน้ำเข้า-ออก 1 นิ้ว
 • ขนาดกว้าง x ยาว x สูง  (50 x 90 x 80 cm.), (54 x 85 x 80)
 • พร้อมปั้มน้ำแนวนอนใบพัดสแตนเลส
 • ปั๊มน้ำ 2 แรงม้า  1400 รอบ/นาที  220 โวลท์
 • ความเร็ว 3 ถัง/นาที  โดยเฉลี่ย
 • ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำด้วยวาล์ว
 • การทำงานระบบกึ่งอัตโนมัติ
วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง


+ ดูเพิ่ม

 


เครดิต : http://water-filtration-system.lnwshop.com/manage/inventory/product/23/

Tags : เครื่องล้างถังภายใน,ผลิดน้ำดื่ม

6
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจาะข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4760

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจาะข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
รวบรวมข่าว เจาะลึกทุกประเด็นข่าวตลอดทั้งปี 60 และอัพเดตถึงปัจจุบัน
 


ตัวอย่างเล่มนี้ ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจาะข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมเฉลยอธิบาย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/129

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/how2order
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


7[color=#000000; font-size: medium]กระบอก Housing 10 20 นิ้ว[/color]


สถานะสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง


ราคา ฿400.00


ราคาพิเศษ ฿380.00  หยิบใส่ตะกร้า 
 
 
ประเภท
 
 
 


 
 
 
 ขนาดกระบอก
 
(นิ้ว)
 


 
 
 
ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก
 
(นิ้ว)
 


 
 
 
ราคาส่ง 6ชิ้น
 
(บาท/ชิ้น)
 


 
 
 
ราคาปลีก
 
(บาท/ชิ้น)
 
 
 
 
Housing ทึบ
 


 
 
 
10
 


 
 
 
1/2"
 


 
 
 
380
 


 
 
 
400
 
 
 
 
 
 
Housing ทึบ
 


 
 
 
10
 


 
 
 
3/4"
 


 
 
 
450
 


 
 
 
470
 
 
 
 
Housing ใส
 


 
 
 
10
 


 
 
 
1/2"
 


 
 
 
450
 


 
 
 
470
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โรงงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.teewatertech.com/manage/inventory/product/46

Tags : โรงงานผลิดน้ำดื่ม

8
เคล็ดลับหุ่นสวย  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเว่นดี 7D
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 16 ชนิด
ช่วยในการลดน้ำหนัก เร่งการเผาผลาญ ลดไขมันสะสม การดักจับแป้งและน้ำตาล ลดเร็วและเฟิร์ม
อย่างเห็นชัด พร้อมผิวขาวใส ไม่โทรม
o ช่วยดักจับ แป้งและไขมันในอาหารที่ทาน และขับออกโดยการขับถ่าย
o ช่วยลดแคลลอรี่ในมื้ออาหาร
o เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย
o เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ
Green Extract,Garcinia Extract , Chitosan Extract,Lingzhi Extract,L-Carnitine L- tartrate,
Coffee Extract, Ginseng Extract, L-Phenylalanine,Kelp Seaweed,Laminaria Extract,
Chilli Extract,Phyllium Seed Husk, L-ascorbic acid,Vitamin C
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 เม็ด ก่อนอาหาร 30 นาที หรือตามคำแนะนำ
วิธีเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา
บรรจุ : 10 แค็ปซูล
*ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ราคา 490 บาท
10 แคปซูล/Capsules
Net WT.500mg/Capsules
#เจ้าของแบรนด์เซเว่นดี #เจ้าของ7D #7D #Sevendee #CEOเซเว่นดี #CEO7D
?#รีวิวยาลดน้ำหนัก7D
#ยาลดความอ้วนที่ดีที่สุด
#ยาลดความอ้วน pantip
#ยา ลด ความ อ้วน เร่ง ด่วน
#ยาลดความอ้วน เซเว่นดี
#ยาลดความอ้วน
#ยาลดน้ำหนัก มีอย
#ยาลดน้ําหนักสําหรับคนดื้อยา
#ยา ลด ความ อ้วน ที่ไหน ดี
#ยาลดน้ำหนักเซเว่นดี 7D
#ยาลดน้ำหนัก7D
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร7D
#D7    https://www.facebook.com/CEO7D?

9
[img width=300,height=225]https://lamlukkawater.com/wp-content/uploads/2016/12/1700-300x225.jpg[/img]

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มหนองบัวลำภูด้วย สภาพอากาศของประเทศส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม พื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้เป็นต้นโดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆ
ปัจจุบันธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมี   ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 รายการผลิตนํ้าดื่มมีผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของ  แหล่งนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้าต่างๆ    สามารถนำ มาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ   เช่น       โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทำ ให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึง   จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี
น้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์ 60 เปอร์เซ็นต์ เลือดอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่นอกเซลล์ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และที่อยู่ในเนื้อเยื่อ โดยจะมีการขับน้ำออกจากร่างกายในลักษณะของปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ และลมหายใจ ซึ่งจะขับออกทางปัสสาวะวันละประมาณครึ่งลิตร ถึง 2.3 ลิตร ซึ่งทำให้มนุษย์ต้องการน้ำตกวันละประมาณ 2-3 ลิตร แต่น้ำที่ดื่มเข้าไป ต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาด ลำลูกกาวอเตอร์  รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำหนองบัวลำภู และทุกจังหวัดของไทย  ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ครบวงจร มีใส่กรองน้ำ มีเครื่องล้างน้ำถัง เครื่องบรรจุขวดน้ำ ระบบกรองน้ำปะปา   รับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ให้บริการออกแบบจำหน่ายติดตั้ง โรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ R.O UV OZONE สำหรับผลิตน้ำบรรจุขวด คุณภาพ มาตรฐาน อ.ย รับติดตั้งระบบน้ำดื่มหนองบัวลำภูสำหรับโรงงาน อุตรสหกรรม ระบบน้ำโรงพยาบาล น้ำดื่มโรงเรียน ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการน้ำดื่มชุมชน และ จำหน่ายเครื่องล้าง เรายังรับงานโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ ครบวงจรเรามีสินค้ามารองรับทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการอีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างที่สุด สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ต้องการข้อมูลรับติดตั้งระบบน้ำ ตั้งแต่เริ่มจนถึงผลิตออกมาจำหน่ายรวมถึงการขออนุญาตขอเลขทะเบียนอาหาร(อ.ย.) รับวางระบบน้ำดื่มหนองบัวลำภู รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ระบบน้ำดื่มบรรจุขวดหนองบัวลำภู
การผลิตนํ้าดื่มนับวันความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา    อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มจะขยายตัวค่อนข้างสูง ทว่า     ธุรกิจนี้ได้ประสบกับภาวการณ์แข่งขันมากด้วยเช่นกันดังนั้น ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ระบบผลิตน้ําดื่ม
ระบบผลิตน้ำดื่ม SME 

Water Treatment for SME
     ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวด เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาสินค้าตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีหรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice : GMP) ในการผลิตนํ้าดื่ม ดังนั้นทางนิวทรัพย์ จึงจัดทำหน้าเว็บเพจนี้ขึ้นเพื่อแนะนำระบบผลิตน้ำดื่ม กรรมวิธีการผลิต และสถานที่ผลิตน้ำดื่มที่ถูกต้องตามหลัก GMP เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับที่กฏหมายกำหนด และต้องเก็บตัวอย่างน้ำดื่มไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบบผลิตน้ำดื่มที่ทางนิวทรัพย์แนะนำ ซึ่งเป็นระบบผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพมากที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด ดังตัวอย่างด้านล่าง
โฟลไดอะแกรมระบบผลิตน้ำดื่ม
[img width=0,height=10]https://www.hydroproperty.com/x[/img]
[img width=758,height=354]https://www.hydroproperty.com/customer_images/hydroproperty_com_0117_1_2_img1_0546.jpg[/img]
[คำอธิบายรูปภาพ] กระบวนการผลิตน้ำดื่มมีขั้นตอน ดังนี้
1.  ระบบผลิตน้ำอ่อน (SOFTENER SYSTEM)
     น้ำดิบ(ประปา/บาดาล)จากแท็งก์เก็บน้ำดิบ จะถูกปั๊มน้ำดิบสูบน้ำส่งเข้าไปยังระบบกรอง SOFTENER ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องกรอง 3 ชนิด ได้แก่
1. เครื่องกรองตะกอน, สนิมเหล็ก ทำหน้าที่ในการกรองอนุภาคตะกอนต่างๆ ตลอดจนสนิมเหล็กในน้ำ
2.  เครื่องกรองกลิ่น, สี, คลอรีน และสารอินทรีย์  ทำหน้าที่ในการกรอง กลิ่น, สี, คลอรีน และสารอินทรีย์ต่างๆที่ปนเปื้อนในน้ำ
3. เครื่องกรองหินปูน, ความกระด้าง ทำหน้าที่ในการกรองหินปูนในน้ำ ทำให้ได้น้ำอ่อน (น้ำที่ปราศจากหินปูน)
2.  การกรองแยกสารละลาย (REVERSE OSMOSIS SYSTEM)
     หลังจากน้ำผ่านเครื่องกรองระบบ SOFTENER แล้ว น้ำจะถูกส่งเข้าเครื่องกรองแยกสารละลาย (ระบบรีเวอร์สออสโมซิส หรืออาร์โอ)หรือ เครื่องกรองอาร์โอ( เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis โดยใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย)ซึ่งทำหน้าที่ในการกรองแยกสารละลายเข้มข้น และโลหะหนักออกจากน้ำบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง ปริมาณสารละลาย และโลหะหนักจะถูกกรองออกจากน้ำได้ถึง 95 - 98 % น้ำกรองที่ได้จะถูกส่งไปเก็บยังแท็งก์เก็บน้ำกรอง เพื่อรอการนำไปใช้ในกระบวนการบรรจุต่อไป

3.  ระบบส่งน้ำเพื่อบรรจุ และระบบฆ่าเชื้อโรค(U.V)
     น้ำกรองจากแท็งก์เก็บน้ำกรอง จะถูกปั๊มน้ำสูบน้ำส่งเข้าไปยังเครื่องกรองตะกอนความละเอียดสูง ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องกรองความละเอียดขนาด 1 ไมครอน และเครื่องกรองเซรามิค ขนาดความละเอียด 0.3 ไมครอน เพื่อกำจัดตะกอนขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น และฆ่าเชื้อเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมาจากอากาศ จากนั้นน้ำกรองจะถูกส่งผ่านเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำอีกขั้นตอนหนึ่ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการล้างและบรรจุต่อไป
[img width=0,height=10]https://www.hydroproperty.com/x[/img]
โรงเรือนผลิตน้ำดื่ม
     จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่สะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งเหลือใช้ หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งต้องมีวิธีป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทั้งฝุ่นละออง เชื้อโรคแมลงและสัตว์นำ โรค สถานที่ผลิตจะต้องถูกออกแบบก่อสร้างให้มีลักษณะง่ายต่อการทำความสะอาด นอกจากนี้ ต้องแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ประการสำคัญ ต้องแยกพื้นที่สำหรับผลิตสินค้าออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยและห้องนํ้าห้องส้วมอย่างชัดเจน
รูปตัวอย่างโรงเรือนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP
บริษัท ที.วอเตอร์เทค มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้โอกาสจากท่าน ให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินในการลงทุนธุรกิจระบบน้ำดื่มมายังท่านบริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มหนองบัวลำภู ระบบผลิตน้ำดืรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มหากท่านมีประสงค์จะขอคำปรึกษาหรือต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์  088-9417-826   02-046-1162   [img width=319,height=239]https://lamlukkawater.com/wp-content/uploads/2016/12/1699-300x225.jpg[/img]
[img width=300,height=225]https://lamlukkawater.com/wp-content/uploads/2016/12/1696-300x225.jpg[/img]

10
SP97 จำหน่าย ตัวหนีบกระจกสแตนเลส, ตัวยึดทับหลังสแตนเลส ราคาปลีก-ส่ง

สแตนเลสเกรด 304 แท้ทุกตัว เพราะมีแต่งาน 304 ขายเท่านั้นไม่มีเกรดอื่นสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอราคา ตัวหนีบกระจกสแตนเลส, ตัวยึดทับหลังสแตนเลส ราคาปลีก-ส่งได้ที่
Line id: @sp97
Tel: 097-478-9797 (ทรงพล)
Facebook: facebook.com/SP97SUPPLY
Website: http://www.sp97supply.com/

การจัดส่งสินค้า
- จัดส่งของภายใน 1 - 7 วันหลังชำระเงิน
- สามารถจัดส่งได้ผ่านขนส่งเอกชน (เก็บค่าส่งปลายทาง), Kerry Express (เก็บค่าส่งก่อน)

การชำระเงิน
- ชำระเงินก่อนแล้วจัดส่งของ (รับรองมีของทุกตัว)

11
โน้ตบุ๊คมือสอง notebook มือ 2 Acer Aspire E5-531G สนใจ คลิก https://goo.gl/A3up3e

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : acer

ที่มา : http://www.beangadget.com/p/494

Tags : โน้ตบุ๊คมือสอง

12
ของชำร่วยงานศพของชำร่วยงานฌาปนกิจศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ของแจกงานศพ ขายของชำร่วยงานฌาปนกิจศพ ของชำร่วยงานศพ งานฌาปนกิจศพ ยาดมยาหม่องพิมเสนงานศพ งานพระราชทานเพลิงศพ ของชำร่วยงานพระราชทานเพลิง งานศพ ของชำร่วยฌาปนกิจ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ของงานศพ ชำร่วยงานฌาปนกิจ ของงานศพ ฌาปนกิจศพ งานฌาปนกิจศพของชำร่วย งานฌาปนกิจศพของแจก ร่มงานฌาปนกิจ ของชำร่วย ของที่ระลึก ของที่ระลึกงานฌาปนกิจ ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ ของชำร่วย พาหุรัด ของชำร่วยงานถูก ของที่ระลึกงานศพราคาส่ง ของชำร่วยงานศพถูก ของที่ระลึกงานศพไม่แพง ของ ชำร่วย งานศพ ขอ งชำร่วยงาน ศพ ของ ชำร่วย งาน ศพ พิมเสนน้ำ พิมเสนน้ำถูกๆ พิมเสนน้ำไม่แพง ของแจกพิมเสนน้ำ แจกพิมเสนน้ำ พิมเสนน้ำไม่ห่อ พิมเสนน้ำ ไม่แพง พิมเสนน้ำ ส่งด่วน

ติดต่อได้ที่ คุณ บิ๊ก
เบอร์โทรติดต่อ 0869099921 หรือ email มาที่ bigkiky06@gmail.com


พิมเสนน้ำฝาดอกไม้ พิมเสนน้ำฝาดอกไม้ หอม สวย ราคาไม่แพงของชำร่วยงานศพ  ราคา 8.00 บาท

พวงกุญแจเปิดขวด รูปกีต้า ของชำร่วยงานศพ พวงกุญแจเปิดขวด รูปกีต้า  ราคา 10.00 บาท

ปากกาสีทองลูกลื่นเขียนดี ปากกาสีทองลูกลื่นเขียนดี  ราคา 7.00 บาท

พิมเสนน้ำ พิมเสนน้ำห่อผ้า  ราคา 6.50 บาท

พัดไม้ผ้า ของชำร่วยงานศพ พัดไม้ผ้า  ราคา 14.00 บาท

พัดผ้าลูกไม้ ของชำร่วยงานศพ พัดผ้าลูกไม้  ราคา 18.00 บาท

ดูสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับของชำร่วยงานศพ: คลิก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ของชำร่วยงานศพ

http://www.arrairak.com  ของชำร่วยงานฌาปนกิจศพ ของชำร่วยงานฌาปนกิจ ของแจกงานศพ ส่งด่วนยินดีให้บริการ

13


รหัสสินค้า : T1602
เครื่องผลิตโอโชน 1000 mg.
สถานะสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง
ราคา ฿17,000.00
ราคาพิเศษ ฿16,500.00  หยิบใส่ตะกร้า
- เครื่องผลิตโอโซน 1000 mg/hr
 ราคา 16,500 บาท
- ค่าจัดส่งสินค้า (ทั่วประเทศ ถึงสถานที่) ราคา 500 บาท/เครื่อง
คุณสมบัติ
MODEL : T-1000
OZONE CAPACITY: 1000 mg/hr.
FLOW: 3-6 LPM
POWER CONSUMPTION: 220 VAC, 50Hz/ 100 WATTS
สำหรับฆ่าเชื้อและตะไคร้ในระบบผลิตน้ำดื่ม
* รับประกันคุณภาพ 1 ปี
* โปรดเก็บใบรับประกันที่ไปกับสินค้า เพื่อเป็นเอกสารในการประกัน
 * โปรดอ่านวิธีการใช้งานโดยละเอียด เพื่อลดปัญหาจากการใช้งาน
* มิได้รับประกัน หากเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี
 

14
เราเป็นโรงงานผลิตรและจำหน่ายแผ่นIsowallรับออกแบบ
และติดตั้งห้องเย็น[/url][/u]และ สำหรับเป็นผนังเพดาน ทำอาคารโรงงาน
โกดัง ออฟฟิศ ต่อเติม กั้นห้อง ห้องย็น คลีนรูม ห้อง A.H.U.
ตู้คอนเทนเนอร์ ออฟฟิศเคลื่อนที่ ป้อมยาม และอื่นๆ ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนด้านโครงสร้าง
http://www.walltradetools.com
สอบถามข้อมูล Tel.096-861-6424   062-565-2466

 

เครดิต : http://www.walltradetools.com

Tags : Isowall,ลดต้นทุน

15

7 รายได้หลักแสน ทำงานเสริมได้ที่บ้าน

    ในต่างประเทศนั้นกระบวนการทำอาชีพเสริม เป็นเรื่องปกติ ที่ใครๆก็ทำกัน เพราะว่าอย่างไร การทำเงินหลายทาง
ก็ดีมากกว่า การทำรายได้ทางเดียว
มีหลายกระเป๋า ก็ดียิ่งกว่ามีเพียงแค่กระเป๋าเดียว รวมทั้ง การหารายได้เพิ่ม อย่างไรก็เป็นหนทาง ที่เหมาะสมกว่า การประหยัดอย่างไม่ต้องสงสัย
 แต่ว่าอย่างไรก็ตาม

ผู้คนจำนวนมากคิดว่า การออกไปข้างนอก ไปทำงานในสถานที่ทำงาน
อาทิตย์ละ 5-6 วันแล้ว ก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแล้วนะ
รายได้เพิ่ม
จากอาชีพเสริมก็ต้องการอยากได้อยู่หรอก แต่ว่าขออยู่บ้านกับครอบครัว
สักกอาทิตย์ละ 1-2วัน จะมิได้เลยหรอ นี่เป็นหลายๆemail ที่ส่งเข้ามาถามพวกเรา ว่าคงจะแนะนำ รายได้เสริมที่สามารถทำได้ที่บ้าน จะได้ มีรายได้เพิ่ม แล้วยังได้อยู่กับครอบครัว

ทั้งตอนเย็นที่รีบกลับไปอยู่บ้าน มาทำรายได้เสริมที่บ้าน แล้วก็ในวันหยุดอีกด้วย
เราก็ได้ ทำการค้นหาข้อมูล แล้วก็รวบรวมอาชีพเสริมทำที่บ้าน ที่น่าสนใจ และก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น ไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอก ในวันหยุด รวมทั้งยังได้ รายได้เพิ่ม ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการอยากได้รายได้เพิ่ม แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาที่ใช้ กับครอบครัว

7 รายได้เสริมทำที่บ้านอาชีพเสริม ที่จะเสนอ 7อาชีพนี้ จะแบ่งเป็น 2 ชนิด

โดย 3อาชีพแรก เป็นอาชีพเสริม ที่ง่ายๆทุกคนทำเป็น ไม่จำเป็นจะต้อง มีความรู้ความสามารถความชำนาญมาก่อน เริ่มได้ง่าย ใครๆก็ทำเป็น

ส่วน 4อาชีพหลังนั้น เป็นรายได้เสริม ที่ต้องใช้ วิชาความรู้ ความชำนาญเฉพาะ ในบางด้าน
ซึ่งบางทีอาจจะรวมทั้ง การใช้ Computer การใช้ภาษาอังกฤษ การขีดๆเขียนๆและก็การถ่ายภาพ


1. งานฝีมือ อาชีพเสริม ที่สามารถเริ่มได้ที่บ้าน สุดแสนจะ Classicคือ วิธีการทำงานฝีมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น เย็บผ้า ทำสร้อยลูกปัดหล่อเทียนหอม รวมทั้งฯลฯ เป็นอาชีพเสริม ที่ง่ายๆมีคนสอนทำอีกต่างหาก
หากว่าคุณทำไม่เป็น และก็มีการรับซื้อทุกชิ้น ที่คุณทำเป็นเสร็จ
เป็นอาชีพเสริม แบบทำที่บ้าน ที่น่าสนใจมากมายเนื่องจากเกือบจะไม่ต้องลงทุน แค่เพียงลงเวลา ลงแรง แถมไม่มีการเสี่ยง อีกต่างหาก
ซึ่งทำรายได้เพิ่ม ให้กับพวกเราได้ หลายพันบาท ต่อเดือน อย่างสบายๆ


2. เก็บขวด กระดาษ หรือของเก่าที่บ้านมาขาย อาชีพเสริม ที่บางคนคิดว่า ไม่น่าชื่นชอบนั่นเป็น การเก็บของที่เหลือกินเหลือใช้ หรือของที่จะต้องทิ้งแล้ว อย่างเช่น ขวด
กระดาษ หรือของเก่าที่มีอยู่ในบ้านมาขาย เป็นสิ่งที่สามารถ ทำรายได้ให้กับเรา
โดยที่เราไม่ต้องลงทุน ลงแรงอะไรเลย เพราะมันก็เป็นสิ่งที่เรา มิได้ใช้ประโยชน์
จากมันอยู่แล้ว หรือบางโอกาสจำเป็นต้องทิ้งมันลงขยะ ไปฟรีๆด้วย การนำมันมาขาย
จะช่วยทำให้เรา มีรายได้กลับมา ขั้นต่ำๆเดือนละ 300-500บาท เลยทีเดียว


3. รับพิมพ์รายงาน หรือคีย์ข้อมูล นี่เป็น อาชีพเสริม ที่ทำที่บ้านได้แบบสุดท้ายสำหรับ ประเภท ไม่ต้องการวิชาความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง นั่นเป็น
การรับพิมพ์รายงาน หรือคีย์ข้อมูล ซึ่งเหมาะกับ คนที่พิมพ์เอกสาร
ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งธรรมดาแล้ว การพิมพ์รายงาน จะมีค่าแรงงานอยู่ที่
หน้าละ 13-15 บาท ส่วนการคีย์ข้อมูลนั้นจะมีค่าแรงงานอยู่ที่ แผ่นละ 3-5 บาท รวมๆแล้ว ถ้าหากทำอย่างเต็มที่เดือนๆหนึ่ง คงจะทำเป็นถึง 4,000-5,000 บาท ได้โดยง่าย

4. รับงานจาก Website ที่ชื่อelance.com อาชีพเสริมที่ทำที่บ้าน โดยที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง แบบแรกที่จะนำเสนอเป็นการรับงานจาก elance.com ซึ่งเป็นWebsite ที่ผู้ว่าจ้าง กับ Freelance มาพบกันโดยงานที่มีการว่าจ้าง ผ่าน elance.com จะมีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น การเขียน Programmeวิธีการทำ Application บนโทรศัพท์มือถือ การแปลเอกสารการวางแบบ วาดภาพต่างๆเขียนแผนธุรกิจ เขียนแผนการตลาด หรืองานด้านเอกสารอื่นๆก็มีรายได้ที่เกิดขึ้น สุดแล้วแต่ การตกลงกับผู้ว่าจ้าง

5. เขียนเนื้อหาบทความจากที่ Website ชื่อehow.com ต้องการ หลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวของ elance.comไปแล้ว ซึ่งบางทีเราอาจจะเพียงแค่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาอังกฤษ แม้กระนั้นไม่สามรถ ทำในสิ่งที่ผู้ว่าจ้างใน elance.comต้องการ แต่ว่าเราบางทีอาจจะมีความสามารถ เรื่องการออกกำลังกายการลดความอ้วน การตกแต่งบ้าน การทำอาหาร หรือสิ่งที่เกี่ยวพันกับ Lifestyleอื่นๆหนทางที่จะเขียนเนื้อหาบทความ ดังที่ ehow.com อยากได้ก็เป็นช่องทางที่ไม่เลวนัก โดยเราจะได้เงินเดือน ในการเขียนเนื้อหาของบทความอยู่ที่
450-900 บาท ต่อ 1บทความ ซึ่งก็เป็นตัวเลข ที่ไม่น้อยเลย


6. เขียน Blog หรือเขียนReview ผลิตภัณฑ์ ถ้าหากคุณเป็นคนๆหนึ่ง ที่ชอบด้านการเขียน Diaryการเขียน Blog บางทีอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีในการทำเงินให้กับคุณได้ คุณอาจจะมีการชี้แนะผลิตภัณฑ์ ที่คุณเคยใช้ ผ่านทาง Blogแล้วก็ทำเป็น Affiliated Marketing ไปในตัวซึ่งก็เป็นการทำในสิ่งที่คุณชื่นชอบ และก็ยังได้เงินอีกต่างหาก

7. รับถ่ายรูปติดบัตร รายได้เสริมทำที่บ้าน ตัวสุดท้ายที่เราจะชี้แนะหมายถึงการรับถ่ายภาพติดบัตรจะเห็นได้ว่า ถ้าหากไปถ่ายภาพ 1 หรือ 2 นิ้วเพื่อนำไปติดบัตร หรือสมัครงาน จำเป็นจะต้องเสียตังค์ครั้งละ มากยิ่งกว่า 120บาท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่าอัดรูป บางทีอาจจะไม่ถึง 10 บาทเลยด้วย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบ การถ่ายภาพ แล้วก็มีกล้องถ่ายรูป SLR อยู่ที่บ้านทำไมถึงไม่ทดลอง รับถ่ายภาพติดบัตรดูล่ะ บางทีอาจจะคิดโหลละ 60 บาทก็ได้


สมัคร 250บาท ที่เดียว ครบวงจร
1.เริ่มธุรกิจปรกันภัยรถยนต์ พรบ  ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย 
ประกันการขนส่ง กว่า 37บริษัท โดยไม่ต้องลงทุน
2.คอร์สเรียนเสริมความรู้ธุรกิจ เรียนฟรี ไม่จำกัดครั้ง มีสาขารองรับกว่า 27สาขา3.คอร์สเรียนติวสอบและจัดสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อรับรายได้เพิ่ม 3%4.รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่าย กล้องวงจรปิด CCTV โดยทีมช่างเสือ
คลิ๊กสินค้าน่าขาย http://www.tora.co.th/
5.รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และมือถือ โดยไม่ต้องลงทุนคุณสามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวได้ พร้อมทั้งวางแผนออกจากงาน เพื่อสร้างอิสระด้านเวลาให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก ด้วยเงินลงทุนต่ำสุดๆ  ทั้งสร้างรายได้ ไม่จำกัด และไม่รบกวนงานประจำพร้อมด้วยระบบฝึกอบรมสอนงาน รองรับทั้ง Off line และ Online   ศรีกรุงโบรคเกอร์ คือบริษัทโบรคเกอร์ประกันวินาศภัย ที่มีคู่ค้ามากกว่า 37บริษัท อาทิเช่น วิริยะ สินมั่นคง เอเชีย อาคเนย์ กรุงเทพประกันภัย เจ้าพระยา ไทยวิวัฒน์ประกันภัย และอีกมากมาย   
ศรีกรุงโบรคเกอร์ มีสาขารองรับสมาชิก ที่ต้องการทำธุรกิจ มากกว่า 27สาขา ทั่วประเทศไทย
และ ปีนี้ 2017  ศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ขยายสาขา เพิ่มอีกมากมาย ได้แก่  บุรีรัมย์  ฉะเชิงเทรา สระบุรี ตรัง ปทุมธานี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ สกลนคร
ศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้พัฒนาระบบ Online Marketing และคาดว่า เมษายน 2017 สมาชิกทุกท่านจะได้ใช้ เว็ปขายสินคัา ฟรีๆๆ ภายใต้ชื่อ www.724.co.th 
ร่วมงานกับเรา เพื่อเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ประกัน พรบ รถยนต์ ศรีกรุงโบรคเกอร์
ค่าสมัครสมาชิก 250 ตลอดชีพ
สิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครร่วมงานกับเราฟรี เว็ปไซต์ทำธุรกิจ ตลอดชีพ มูลค่า 7000บาทฟรี คอร์สเรียนการทำตลาดออนไลน์  เปิดสอนทุกเดือน
ภาพรวมธุรกิจที่น่าสนใจ

 กดติดตาม https://goo.gl/gBZXnQ
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 

บ๊วย อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล
 รหัสสมาชิก Am2204 
(ตำแหน่งสมาชิกนักธุรกิจระดับเหรียญทอง)กรรมการ หจก.บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป โทร 0890975218 ID Line : 0890975218 http://line.me/ti/p/izBWv-qB2nOrawaninsure@gmail.comwww.srikrungbrokerinsure.com


หน้า: [1] 2 3 ... 3248